DJK Rasensport Aachen-Brand e.V.

Kun-Tai-Ko Deutschland

Cincero Escrima Aachen

Kun-Tai-Ko Inzell

Shogun Dojo - Kun-Tai-Ko Rosenheim

Kun-Tai-Ko Oberthal

Bushido Allstyle

Showteam Karate - Kun-Tai-Ko Martial Arts

Tiger Kwon - Allstyle (TKA)